logologo

logo

ACTIETARIEF 2017
€ 6,95 PER UUR

Wij heten nieuwe ouders graag van harte welkom met een speciaal introductietarief. Het hele jaar door opvang voor slechts € 6,95 p/uur, op zowel KDV en BSO. Echter VOL=VOL. Dit actietarief geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen en is 1 jaar geldig m.u.v. van flexibele opvang.
Voor info klik hier.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA


Bekijk leuke foto's en blijf op de hoogte van Kindercentrum De Morgenstond via onze Facebook pagina!

Neem een rondleiding door Kindercentrum 'De Morgenstond' door diverse foto's
te bekijken.

logo

Ouderportaal

Inloggen (Binnenkort komt hier de inlogpagina voor ouders)

Ouders spelen een belangrijke rol bij de opvang van hun kind.  Wij vinden het dan ook erg belangrijk om u te betrekken bij zaken die  spelen rondom de opvang en horen graag uw mening hierover.

Oudercommissie

Beslis mee over het beleid met betrekking tot zaken aangaande het pedagogisch klimaat en de kwaliteit op kindercentrum De Morgenstond

Wist u dat u adviesrecht heeft over allerlei zaken op ons Kindercentrum? Dit advies betreft bepaalde beleidszaken zoals het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid, de gezondheid, het uurtarief en het reilen en zeilen op het kindercentrum.

Op ons Kindercentrum krijgen ouders de gelegenheid om lid te worden van de Oudercommissie, kortweg OC. Deze vertegenwoordigt de ouders en behartigt tevens de belangen van alle ouders binnen het  kindercentrum. De taken van de Ooudercommissie (OC) zijn opgenomen in het reglement en de huisregels van de Ooudercommissie. De Oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd met de directie. De Ooudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De dagopvang en het buitenschoolse activiteitencentrum beschikt over een gezamenlijke Ooudercommissie (OC). Alvorens een beleidswijziging wordt ingevoerd, wordt dit eerst ter advies aan de Ooudercommissie voorgelegd. De OC op zijn beurt vraagt om advies aan de ouders. De medezeggenschap enzovoort van ouders is hierdoor goed geregeld. Elk kindercentrum is volgens de Wet Kinderopvang conform artikel 58, 59 en 60 verplicht een OC in het leven te roepen. Dus zijn wij altijd op zoek naar OC leden.

Meldt u dus aan en doe mee!

 

Kampina 7, 1025 DD Amsterdam-Noord tel. 020-4639944 info@keckinder-garten.nl www.keckinder-garten.nl