logologo

logo

ACTIETARIEF 2017
€ 6,95 PER UUR

Wij heten nieuwe ouders graag van harte welkom met een speciaal introductietarief. Het hele jaar door opvang voor slechts € 6,95 p/uur, op zowel KDV en BSO. Echter VOL=VOL. Dit actietarief geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen en is 1 jaar geldig m.u.v. van flexibele opvang.
Voor info klik hier.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA


Bekijk leuke foto's en blijf op de hoogte van Kindercentrum De Morgenstond via onze Facebook pagina!

Neem een rondleiding door Kindercentrum 'De Morgenstond' door diverse foto's
te bekijken.

logo

Wanneer hebt u recht op kinderopvangtoeslag?

U hebt recht op kinderopvangtoeslag als u aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven;
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij de gastouderopvang moeten ook de gastouder en gastouderlocatie geregistreerd zijn;
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten;
  • Het kind waar u kinderopvangtoeslag voor vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs;
  • U of uw partner betaalt de kosten kinderopvang;
  • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert, volgt een traject of inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.

Ook voor een pleeg- of adoptie kind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.
Voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor ouders van 18 jaar of ouder.

Foto's KEC Kinder-Garten Mei 2011 073

In de bovenstaande gevallen hebt u WEL recht op kinderopvangtoeslag. U hebt GEEN recht op kinderopvangtoeslag als u niet aan deze voorwaarden voldoet.

De aanvraag voor kinderopvangtoeslag duurt 8-10 weken. Op belastingdienst.nl/rekenhulpen/proefberekening kunt u een proefberekening maken. Let wel!: aan de proefberekening kunt u geen rechten ontlenen. De uiteindelijke hoogte van de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft is afhankelijk van diverse factoren die te maken hebben met uw persoonlijke situatie.

Hoeveel u betaalt voor kinderopvang hangt af van het aantal dagen opvang dat u afneemt en de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt en het uurtarief dat u betaalt. De kinderopvangtoeslag is verder afhankelijk van uw (geschatte) toetsingsinkomen en het aantal uren per week van de minst werkende ouder. Of als u een traject volgt voor begeleiding naar werk. De kinderopvangtoeslag die u ontvangt is een voorschot. Het kan zijn dat u na de definitieve berekening terug moet betalen of juist nog kinderopvangtoeslag tegoed hebt.

Kampina 7, 1025 DD Amsterdam-Noord tel. 020-4639944 info@keckinder-garten.nl www.keckinder-garten.nl