logologo

logo

ACTIETARIEF 2017
€ 6,95 PER UUR

Wij heten nieuwe ouders graag van harte welkom met een speciaal introductietarief. Het hele jaar door opvang voor slechts € 6,95 p/uur, op zowel KDV en BSO. Echter VOL=VOL. Dit actietarief geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen en is 1 jaar geldig m.u.v. van flexibele opvang.
Voor info klik hier.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA


Bekijk leuke foto's en blijf op de hoogte van Kindercentrum De Morgenstond via onze Facebook pagina!

Neem een rondleiding door Kindercentrum 'De Morgenstond' door diverse foto's
te bekijken.

logo

Per 01 januari 2018 is de naam van De Stichting Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderd in: De Geschillencommissie Kinderopvang.

Bent u niet tevreden dan kunt u dit bespreken. Overal waar gewerkt wordt kan het voorkomen dat er klachten zijn. KEC Kinder-Garten / De Morgenstond biedt haar klanten de mogelijkheid hun klacht te melden. Ouders hebben diverse mogelijkheden hiervoor. U kunt uw klacht zowel intern als extern melden. Het kindercentrum is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang, kortweg: De Geschillencommissie, waaraan tevens het klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

U bepaalt zelf welke procedure u volgt als u een klacht heeft. U kunt er voor kiezen om degene over wie de klacht gaat rechtstreeks te benaderen en kijken of u tot een oplossing kunt komen. Daarnaast kunt u zich ook wenden tot de directie met uw klacht.

Ook kunt U er voor kiezen uw klacht rechtstreeks te melden bij De Geschillencommissie. U kunt pas een klacht indienen bij de Geschillencommissie wanneer wij niet reageren op uw klacht of als u er samen met ons niet uitkomt. Wij hebben een brochure waarin staat welke procedure u kunt volgen.  Kiest u ervoor uw klacht bij ons te melden dan kan dat zowel schriftelijk als mondeling. Indien u een klacht bij ons indient sturen wij u een ontvangst bevestiging en berichten u over de te volgen procedure.

De directeur van Kindercentrum De Morgenstond zal de klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 weken na indiening afhandelen. Bij een klacht die door De Geschillencommissie in behandeling wordt genomen wordt de termijn waarin deze wordt behandeld en de wijze van behandeling gevolgd conform hun  klachtenreglement. Deze ontvangt u tijdens het intakegesprek. Een uitgebreide versie van het klachtenreglement kunt u inzien op ons kindercentrum.

Kiest u voor het melden van uw klacht bij de Geschillencommissie, stuur deze dan op naar:

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel.: 070-3105310

Kampina 7, 1025 DD Amsterdam-Noord tel. 020-4639944 info@keckinder-garten.nl www.keckinder-garten.nl